ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างต่อยอดและพัฒนาสินค้าที่อยู่เดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้น และยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานคุณภาพ ขายได้ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างต่อยอดและพัฒนาสินค้าที่อยู่เดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้น และยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานคุณภาพ ขายได้ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างต่อยอดและพัฒนาสินค้าที่อยู่เดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้น และยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานคุณภาพ ขายได้ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างต่อยอดและพัฒนาสินค้าที่อยู่เดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้น และยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานคุณภาพ ขายได้ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายงานการประชุม/วาระการประชุม

ลิงค์หน่วยงาน