ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น (งบพัฒนาจังหวัด) @อำเภอเมืองนครพนม

ประเมินผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น (งบพัฒนาจังหวัด) @อำเภอเมืองนครพนม

@นครพนม : 20 เมษายน 2560

เวลา 13.00 น. นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม นำคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น (งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2560 ออกประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก 6 x 2 ณ บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม และ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)