ข่าวประชาสัมพันธ์

นครพนม…เปิดการฝึกอบรมคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจระดับตำบล (วิทยากรครู ข ) กิจกรรมประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา

นครพนม…เปิดการฝึกอบรมคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจระดับตำบล (วิทยากรครู ข ) กิจกรรมประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา

@นครพนม : วันพุธที่ 7 มิ.ย.60 เวลา 11.30 น. >>>นครพนม…เปิดการฝึกอบรมคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจระดับตำบล (วิทยากรครู ข ) กิจกรรมประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา<<< นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม มอบหมายให้ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจระดับตำบล (วิทยากรครู ข ) กิจกรรมประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา” ผนวกโครงการของกระทรวงมหาดไทย Way of life จำนวน 3 รุ่นๆละ 2 วัน รวมจำนวน 891 คน ซึ่งกำหนดดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 7- 13 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ในการนี้นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการ จ.นครพนม กล่าวรายงานรายละเอียดและวัตถุประสงค์กิจกรรมฯ โดยรุ่นที่ 1 (7 – 8 มิ.ย. 2560) ประกอบด้วย วิทยากรครู ข (พัฒนาการอำเภอ,ปลัดอำเภอ,เกษตร อ./ครู กศน.,ท้องถิ่นอำเภอ,ตำรวจ,อปท,) อ.นาแก อ.เรณูนคร อ.วังยาง และอ.ธาตุพนม (รวม 324 คน) เพื่อไประดมการขับเคลื่อนให้ครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่ จ.นครพนมต่อไปซึ่งได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) จำนวน 54 ล้านบาท

(Visited 1 times, 1 visits today)