ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินผลงานในพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ระดับเงิน (บ้านนาสมดี ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม)

ประเมินผลงานในพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ระดับเงิน (บ้านนาสมดี ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม)

@นครพนม : 7 มิ.ย. 2560 >>> ประเมินผลงานในพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาสมดี<<< เวลา 13.00 น. นายประทีป  ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนฯอำเภอเมืองนครพนม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลงานในพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาสมดี ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)