ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นิเทศติดตามงานพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 102 และ 103

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นิเทศติดตามงานพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 102 และ 103

@นครพนม : 7 มิ.ย. 2560 >>> กองการเจ้าหน้าที่ นิเทศติดตามงานพัฒนากรบรรจุใหม่ <<< เวลา 11.00 น. นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามงานพัฒนากรบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยมีพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 102 และ 103 จำนวน 6 คน และพัฒนากรพี่เลี้ยงร่วมให้ข้อมูล ในการนี้นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางเกศลา ทองคำเจริญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

(Visited 1 times, 1 visits today)