ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานชำแหละและโรงงานแปรรูปไก่งวงแห่งแรกใน จ.นครพนม

รองผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานชำแหละและโรงงานแปรรูปไก่งวงแห่งแรกใน จ.นครพนม

@นครพนม : 7 มิถุนายน 2560 >>>รองผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานชำแหละและโรงงานแปรรูปไก่งวงแห่งแรกใน จ.นครพนม<<< เวลา 13.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่งวงจังหวัดนครพนม ซึ่งสนับสนุนโดยจังหวัดนครพนม กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครพนม(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพและพัฒนาเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในการผลิตไก่งวงครบวงจร แบบพึ่งพาตนเองสู่การสร้างรายได้ภายในครัวเรือน ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาระหว่างเกษตรกรกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นการพัฒนาโครงการสร้างระบบปลายน้ำเพื่อรองรับการผลิตการแปรรูปและการตลาด รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของไก่งวงและรายได้ของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงงานชำแหละและโรงงานแปรรูปไก่งวงจังหวัดนครพนม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)