ข่าวประชาสัมพันธ์

นครพนมเปิดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม สู่สากล)

นครพนมเปิดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม สู่สากล)

@นครพนม : 8 มิถุนายน 2560 >>> นครพนมเปิดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม สู่สากล) <<< เวลา 09.00 น. นายทวี  ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม สู่สากล) กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายประทีป ฤทธิกุล) เป็นประธานเปิดโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร อาสาสมัครนำเที่ยว บุคลากรด้านที่พัก กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 3 จังหวัด (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) รวม 150 คน เข้าร่วมโครงการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)