ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ นครพนม เปิดการฝึกอบรมคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจระดับตำบล (วิทยากรครู ข ) กิจกรรมประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 4 – 6

ผู้ว่าฯ นครพนม เปิดการฝึกอบรมคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจระดับตำบล (วิทยากรครู ข ) กิจกรรมประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 4 – 6

@นครพนม : วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2560 >>>ผู้ว่าฯ นครพนม เปิดการฝึกอบรมคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจระดับตำบล (วิทยากรครู ข ) กิจกรรมประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 4 – 6 <<< เวลา 11.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจระดับตำบล (วิทยากรครู ข) “กิจกรรมประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา” ผนวกโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย Way of life รุ่นที่ 4 – 6 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิ.ย.2560 ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยวิทยากรครู ข  (พัฒนาการอำเภอ,ปลัดอำเภอ,เกษตร อ./ครู กศน.,ท้องถิ่นอำเภอ,ตำรวจ,ทหารในพื้นที่ อปท,) อ.ศรีสงคราม,โพนสวรรค์,บ้านแพง,นาหว้า,ท่าอุเทน และนาทม (รวม 360 คน) โดยมีนายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานและอำนวยการ ซึ่งนครพนมกำหนดดำเนินการจำนวน 8 รุ่น รวม 891 คน เพื่อไประดมการขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ครบ 1,123 หมู่บ้านในพื้นที่ จ.นครพนม ต่อไป ซึ่งได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) จำนวน 54 ล้านบาท

(Visited 1 times, 1 visits today)