ข่าวประชาสัมพันธ์

นครพนม…สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง อสพ.รุ่นที่ 70

นครพนม…สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง อสพ.รุ่นที่ 70

@นครพนม ((เมืองแห่งความสุข)) : 11 มิ.ย. 2560 >>> สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง อสพ.รุ่นที่ 70 <<< เวลา 08.30 น. จังหวัดนครพนม นำโดยนายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 พร้อมคณะทำงานฯ ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ณ ห้องประชุมชั้น 3 – 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบจำนวน 163 คน ทั้งนี้กำหนดประกาศผลการสอบข้อเขียนในวันที่ 14 มิ.ย. 2560 และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มิ.ย. 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)