ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนม

คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนม

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข >>> คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนม <<< วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายทวี  ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) นครพนม คณะฯใหม่ แทนคณะฯ เดิมที่หมดวาระตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2560 โดยพิจารณาคัดเลือกสตรีที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีของจังหวัด จากผู้แทน กพสอ. อำเภอละ 2 คน ในโอกาสนี้นายสามารถ  โรจนวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการจังหวัดผู้รับผิดชอบงานสตรี (นางพชรพร จันทะเล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ร่วมอำนวยการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)