ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2560 ผ่านระบบทีวี พช.

พช.นครพนม ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2560 ผ่านระบบทีวี พช.

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข >>> วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 <<< พช.นครพนม ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2560 ผ่านระบบทีวี พช. >>>  เวลา 09.00 น. นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2560 เพื่อรับทราบแนวทางและนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 จากผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมโดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านระบบทีวี พช. กรมการพัฒนาชุมชน จากห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ พจ.นครพนม ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนได้ศึกษาทำความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาชุมชน ปี 2561 และ 3 ส่วนหลักในการทำงาน ปี 2561 เพื่อสร้างกระบวนการทำงานให้เกิด Outcome ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)