ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการด้านพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการด้านพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข >>>คณะกรรมการด้านพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <<<วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 จุดดำเนินการบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีการมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป พร้อมกล่องบรรจุดอกไม้จันทน์ 2) การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการถวายดอกไม้จันทน์ 3) การชี้แจงลำดับพิธีการถวายดอกไม้จันทน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง 4) นัดหมายจิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานดอกไม้จันทน์พื้นที่อำเภอเมืองนครพนมร่วมปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

(Visited 1 times, 1 visits today)