ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม เสริมสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2561

พช.นครพนม เสริมสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2561

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมศรีวรขาน
ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนจังหวัดและอำเภอ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนคพนม

ในโอกาสนี้นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานรายละเอียดการจัดประชุม

โดยมีการสร้างความรู้และกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมการพัฒนาชุมชน

2)ความปลอดภัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3)แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

4) แบ่งกลุ่มโซนอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)