ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงานโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน นครพนม – คำม่วน ปี 2561

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงานโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน นครพนม – คำม่วน ปี 2561

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข >>>ประชุมผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน นครพนม – คำม่วน ปี 2561 <<<
เวลา 09.30 น. นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กง.ส่งเสริมฯ ร่วมกับนักวิชาการฯ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ODOP และ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน คำม่วน – นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2561 ณ ตลาดคำม่วนการค้า เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบแนวปฏิบัติร่วมกันในการเข้าร่วมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)