ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ติดตามนิเทศและให้การสนับสนุนงานสารสนเทศอำเภอนาแก

พช.นครพนม-ติดตามนิเทศและให้การสนับสนุนงานสารสนเทศอำเภอนาแก

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข

วันพุธที่ 10 ม.ค. 2560 เวลา 09.30 น. นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามนิเทศและให้การสนับสนุนงานสารสนเทศอำเภอนาแก ดังนี้
1.ติดตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2. ติดตามการตั้งชื่อผู้ใช้งานและกำหนดรหัสเข้าเครื่องคอมฯ
3. ติดตามการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (E-set nod 32v.6)
4. ติดตามการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
5.ติดตามการติดตั้งและบันทึกโปรแกรมจปฐ.
6. ติดตามการสร้างขอบเขตหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน
โดยมีนางวรนุช กรุงเกตุ พัฒนาการอำเภอนาแก และ จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอนาแก ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)