ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม – ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายและสมาชิกโอทอปเตรียมการขับเคลื่อน OTOP Trader จ.นครพนม

พช.นครพนม – ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายและสมาชิกโอทอปเตรียมการขับเคลื่อน OTOP Trader จ.นครพนม

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข
วันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กง.ส่งเสริมฯ พร้อมนักวิชาการฯ ร่วมประชุมกรรมการเครือข่ายและสมาชิกโอทอปเตรียมการขับเคลื่อน OTOP Trader จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกอำเภอ จำนวน 30คน ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อน OTOP Trader/ผลการดำเนินงานโอทอปสานสัมพันธ์2แผ่นดิน และเลือกคณะกรรมการ OTOP Trader กำหนดแผนการจำหน่ายสินค้า-ระบุวันดำเนินการ และการบริหารจัดการ OTOP to the town OTOP ภูมิภาค และอื่นๆ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)