ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ร่วมประชุมผ่านระบบ video conference กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

พช.นครพนม-ร่วมประชุมผ่านระบบ video conference กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (7 ก.พ. 61 ) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
⭐️นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ video conference กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
⭐️ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอทั้ง 12 อำเภอ และนักวิชาการจังหวัดผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)