ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video conference)

พช.นครพนม-ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video conference)

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (7 ก.พ.61) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 จังหวัดนครพนม
⭐️นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video conference)
⭐️ในการนี้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัด ผู้บริหารตลาดประชารัฐ Chief Market Offier (CMO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานอย่างพร้อมเพรียง

(Visited 1 times, 1 visits today)