ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ตรวจคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บ จปฐ.ปี2561 (โซนเหนือ)อ.ศรีสงคราม

พช.นครพนม-ตรวจคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บ จปฐ.ปี2561 (โซนเหนือ)อ.ศรีสงคราม

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (13 ก.พ. 2561)เวลา 09.30 น. ณ อบต.บ้านเอื้อง ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม

⭐️นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นส.ณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นว.พช.ชำนาญการ ผู้แทนหัวหน้าคณะพร้อมทีมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (โซนเหนือ) ประกอบด้วยผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนสำนักงานจังหวัด และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐพร้อมติดตามการดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 รวมทั้งประเมินสอบถาม อปท.ดีเด่น ผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น และผู้บันทึกข้อมูลดีเด่นระดับอำเภอ เพื่อประกอบการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป
⭐️ในการนี้มี นายเสกสรรค์ อุผา นายกอบต.บ้านเอื้อง นางนิภา ไกยศรี รองนายกอบต.บ้านเอื้อง นายสวาท โคตรบิน ปลัด อบต.บ้านเอื้อง และสนง.พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงครามนำโดยนายบุญปลื้ม แก้วประเสริฐ พัฒนาการอำเภอศรีสงครามพร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก จปฐ.ดีเด่นระดับอำเภอ ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานในการติดตามในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)