ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จากส่วนกลาง (Video Conference)

พช.นครพนม-ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จากส่วนกลาง (Video Conference)

@นครพนม :เมืองแห่งความสุข^^

13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนครชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม พร้อมด้วยรอง ผวจ.ทั้งสองท่าน และนายทวี  ดำรงค์เลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จากส่วนกลาง (Video Conference) โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ฯ ในการนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดได้กำหนดแผนถ่ายทอดและมอบหมายภารกิจแก่คณะกรรมการอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบลในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อปฏิบัติภารกิจตามนโยบายต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)