ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม ตรวจคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บ จปฐ.ปี2561 (โซนเหนือ)อำเภอนาหว้า

พช.นครพนม ตรวจคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บ จปฐ.ปี2561 (โซนเหนือ)อำเภอนาหว้า

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (13 ก.พ. 2561)เวลา 13.00 น. ณ อบต.นาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า

⭐️นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นส.ณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ นว.พช.ชำนาญการ ผู้แทนหัวหน้าคณะพร้อมทีมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (โซนเหนือ) ประกอบด้วยผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนสำนักงานจังหวัด และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐพร้อมติดตามการดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 รวมทั้งประเมินสอบถาม อปท.ดีเด่น ผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น และผู้บันทึกข้อมูลดีเด่นระดับอำเภอ เพื่อประกอบการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป
⭐️ในการนี้มีผู้แทนนายกอบต.นาหว้า และสนง.พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า นำโดยนางสาวสุริยาวดี ภิรมย์พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก จปฐ.ดีเด่นระดับอำเภอ ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานในการติดตามในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)