ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พช.นครพนม-ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข

วันนี้ (9 มี.ค. 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสพจ.นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ^^^

^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กง.ส่งเสริมฯ นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หน.กง.สารสนเทศฯ นายสุรพล แก้วอินธิ หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ และนักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบ ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับชมทาง TV พช. ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อซักซ้อมการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(Visited 1 times, 1 visits today)