ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุม OTOP Trader นครพนม

พช.นครพนม-ประชุม OTOP Trader นครพนม

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข

วันนี้ (12 มี.ค. 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพจ.นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ^^^

^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม OTOP Trader นครพนม เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน OTOP Trader นครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)