ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

พช.นครพนม-ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข

วันนี้ (12 มี.ค. 2561) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสพจ.นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ^^^

^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับชมทาง TV พช. เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)