ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ otop กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D )

พช.นครพนม-อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ otop กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D )

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข

วัันที่ 13 มีนาคม เวลา 10.30 น. ณ  ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ยางพารา สำนักการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ otop กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D ) ระหว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)