ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ร่วมเวทีสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

พช.นครพนม-ร่วมเวทีสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

@ นครพนม :เมืองแห่งความสุข
^^วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 เวทีสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พจ.นครพนม มอบหมายให้นายสุรพล แก้วอินธิ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นำทีมคณะกรรมการประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานภาคีการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่องเที่ยวและกีฬา, พาณิชย์, วัฒนธรรม , บริษัทประชารัฐฯ ร่วมเวทีสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม.
เพื่อได้กำหนดกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานการจัดประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ได้รับงบประมาณโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร (งบภาค) ซึ่งจังหวัดนครพนม มี 3 หมู่บ้านคือ
1.บ้านไชยบุรี หมู่ 1,3,7 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน
2.บ้านโพน หมู่ 8 ต.โนนตาล อ.ท่อุเทน
3.บ้านหนองสังข์ หมู่ 1,2,7,8,10,11 ต.หนองสังข์ อ.นาแก

(Visited 1 times, 1 visits today)