ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop และผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด(พัฒนายกระดับ Otop Premium)

พช.นครพนม-อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop และผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด(พัฒนายกระดับ Otop Premium)

@นครพนมเมือง:แห่งความสุข
วันนี้ 9 พ.ค.2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม
นายทวี ดำรงเลิศยวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop และผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด(พัฒนายกระดับ Otop Premium) จาก 12 อำเภอ 82 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)