ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-รับการติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมด้วยการติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

พช.นครพนม-รับการติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมด้วยการติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

@นครพนม:เมืองนครพนม
^^วันนี้ (15 พ.ค.2561) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สพจ.นครพนม ศาลากลางนครพนม ชั้น 5

^^ นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย หน.กลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการจังหวัด รับการติดตามงานจาก เจ้าหน้าที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมด้วยการติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
^^จากนั้นจนท.กรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบถึงกลไกการขับเคลื่อนและกระบวนการดำเนินงานตามโครงการฯ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)