ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-รับฟังการประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับชมทาง TV พช. เรื่อง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พช.นครพนม-รับฟังการประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับชมทาง TV พช. เรื่อง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@นครพนม:เมืองนครพนม
^^วันนี้ (15 พ.ค.2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพจ.นครพนม ศาลากลางนครพนม ชั้น 5

^^ นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย หน.กลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับชมทาง TV พช. เรื่อง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)