ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

พช.นครพนม-ประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

@ นครพนม :เมืองแห่งความสุข
^^วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครพนม
^^นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในการนี้ นายทวี ดำรงเลิศบวร พจ.นครพนม มอบหมายให้นางลติยา สุทธิผาย นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมฯ เพื่อนำแนวทางมาขับเคลื่อนการพัฒนาประทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)