ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประเมินหมู่บ้านศกพพ. บ้านยอดชาด อ.วังยาง

พช.นครพนม-ประเมินหมู่บ้านศกพพ. บ้านยอดชาด อ.วังยาง

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันที่ 16 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ บ้านยอดชาด ม.2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง
นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามโครงการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน อำเภอวังยาง

(Visited 1 times, 1 visits today)