ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประเมินหมู่บ้าน ศกพพ. บ้านพิมานท่า ม.8 ต.พิมาน อ.นาแก

พช.นครพนม-ประเมินหมู่บ้าน ศกพพ. บ้านพิมานท่า ม.8 ต.พิมาน อ.นาแก

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
^^วันนี้ (16 พ.ค.2561) เวลา 13.00 น. ณ บ้านพิมานท่า ม.8 ต.พิมาน อ.นาแก
^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามโครงการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน อำเภอนาแก

(Visited 1 times, 1 visits today)