ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ตรวจประเมินหมู่บ้าน ศกพพ. บ้านนาบัว ม.13 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร

พช.นครพนม-ตรวจประเมินหมู่บ้าน ศกพพ. บ้านนาบัว ม.13 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
^^วันนี้ (17 พ.ค.2561) เวลา 09.00 น. ณ บ้านนาบัว ม.13 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร
^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามโครงการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน อำเภอเรณูนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)