ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุมโครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ สอ.พช. จังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

พช.นครพนม-ประชุมโครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ สอ.พช. จังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (1 มิ.ย.2561) เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมโครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ สอ.พช. จังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

^^โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ งบประมาณ และแผนงานโครงการ อีกทั้งให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)