ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลชนะเลิศเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนครพนม ปี 2561

พช.นครพนม-มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลชนะเลิศเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนครพนม ปี 2561

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (1 มิ.ย.2561) เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนครพนม ปี 2561” โดยมี 3 รางวัล ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนครพนม ปี 2561 เงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่ สพอ.ปลาปาก
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนครพนม ปี 2561 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ สพอ.ธาตุพนม
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนครพนม ปี 2561 เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ สพอ.ศรีสงคราม

^^เพื่อสนับสนุนให้อำเภอ มีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐานให้บริการผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดีเด่นในการประชาสัมพันธ์งานผ่านเว็บไซต์

(Visited 1 times, 1 visits today)