ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ / ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พ.ค.2561 (ครั้งที่ 5/2561)

พช.นครพนม-ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ / ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พ.ค.2561 (ครั้งที่ 5/2561)

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (1 มิ.ย.61)เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสพจ.นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ / ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พ.ค.2561 (ครั้งที่ 5/2561) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรมฯ/จังหวัดนครพนม และกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)