ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุมแนวทางการส่งมอบรายการวัสดุสนับสนุนอาชีพครัวเรื่อนเป้าหมาย (ตามแนวทาง 8 ข้อและวิธีปฏิบัติอื่นๆ) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา

พช.นครพนม-ประชุมแนวทางการส่งมอบรายการวัสดุสนับสนุนอาชีพครัวเรื่อนเป้าหมาย (ตามแนวทาง 8 ข้อและวิธีปฏิบัติอื่นๆ) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (4 มิ.ย.61) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สพจ.นครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานประชุมแนวทางการส่งมอบรายการวัสดุสนับสนุนอาชีพครัวเรื่อนเป้าหมาย (ตามแนวทาง 8 ข้อและวิธีปฏิบัติอื่นๆ) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา

^^ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้รับงานจ้าง พัฒนการอำเภอและพัฒนากร ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและระเบียบราชการเป็นสำคัญ

(Visited 1 times, 1 visits today)