ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ศึกษาดูงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านเชียง จ.อุดรธานี

พช.นครพนม-ศึกษาดูงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านเชียง จ.อุดรธานี

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (7 มิ.ย.61) เวลา 08.30 น. บ้านเชียง จ.อุดรธานี
นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนักวิชาการจังหวัด นำผู้นำหมู่บ้าน โอทอปเพื่อการท่องเที่ยว
OVC จังหวัดนครพนม จำนวน 225 คน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ศึกษาดูงาน การดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการ หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)