ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม

พช.นครพนม-ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (7 มิ.ย.61) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพจ.นครพนมศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายประสาท ทัศคร หน.กง.ส่งเสริมฯ เป็นประธานการประชุม หน.กลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)