ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 11 ตรวจประเมินข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ปี 2561

พช.นครพนม-ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 11 ตรวจประเมินข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ปี 2561

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (12 มิ.ย.2561) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สพจ.นครพนม

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช พร้อมคณะกรรมการประกวดฯ ดำเนินการตรวจประเมินข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ปี 2561 ประกอบด้วยข้าราชการดีเด่น (หน.กง./นักวิชาการ/พอ./นักประชาสัมพันธ์) และ พช.ใสสะอาด

ในการนี้นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนการจังหวัดนครพนม มอบหมายหน.กลุ่ม/ฝ่าย ให้การต้อนรับ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมิน

(Visited 1 times, 1 visits today)