ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ร่วมกิจกรรมจัดงาน kick off โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

พช.นครพนม-ร่วมกิจกรรมจัดงาน kick off โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (13 มิ.ย.2561) เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลลูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

^^นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ นายสุรพล แก้วอินธิ หน.กง.ส่งเสริมฯ นักวิชาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมทีมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมจัดงาน kick off โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถึ

(Visited 1 times, 1 visits today)