ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561 (10 กค.2561)

พช.นครพนม-ร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561 (10 กค.2561)

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (10 ก.ค.61) เวลา 17.07 น. ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

^^ นายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม ร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561 ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2561 (7 วัน 7 คืน)

^^โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมนำผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ร่วมจำหน่ายตลอดการจัดงาน 7 วัน

(Visited 1 times, 1 visits today)