ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ป็นวิทยากรบรรยายการโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมออกแบบพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอธาตุพนม

พช.นครพนม-ป็นวิทยากรบรรยายการโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมออกแบบพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอธาตุพนม

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (11 ก.ค. 2561 )เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

^^นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายพีรกานต์ โคตรโยธา ผช.หน.กง.สารสนเทศฯ และนายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ ผช.หน.กง. สารสนเทศฯ เป็นวิทยากรบรรยายการโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมออกแบบพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอธาตุพนม

^^โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำและแกนนำหมู่บ้าน ม.1 , ม.2, ม.12 และ ม.14 ต.นาถ่อน อำเภอธาตุพนม รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)