ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-วมประชุมทบทวนรายละเอียดและข้อกำหนดการจ้าง (Term of Reference : TOR) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พช.นครพนม-วมประชุมทบทวนรายละเอียดและข้อกำหนดการจ้าง (Term of Reference : TOR) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (11 ก.ค.61)เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม สพจ.นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการจังหวัด ร่วมประชุมทบทวนรายละเอียดและข้อกำหนดการจ้าง (Term of Reference : TOR) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)