ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

พช.นครพนม-ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (12 ก.ค. 2561 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 3 อาคารเจริญคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

^^นายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม และให้ความรู้ด้านการดำเนินคดีตามกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561

^^กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จำนวน 12 คน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/อำเภอ/ตำบล จำนวน 24 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่ โครงการ จำนวน 4 คน รวมทั้งหมดจำนวน 80 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)