ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-เป็นวิทยากรบรรยายการโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง อ.ธาตุพนม

พช.นครพนม-เป็นวิทยากรบรรยายการโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง อ.ธาตุพนม

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (12 ก.ค. 2561 ) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

^^นายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายพีรกานต์ โคตรโยธา ผช.หน.กง.สารสนเทศฯ และนายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ ผช.หน.กง. สารสนเทศฯ เป็นวิทยากรบรรยายการโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมออกแบบพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอธาตุพนม บรรยายในหัวข้อ “การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว” และ “ตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

^^โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำและแกนนำหมู่บ้าน ม.1 , ม.2, ม.12 และ ม.14 ต. อำเภอธาตุพนม รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)