ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561 รับชมผ่านทางระบบ TV พช.

พช.นครพนม-รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561 รับชมผ่านทางระบบ TV พช.

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
^^ วันนี้ (12 ก.ค.2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพจ.นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายวิทยา เข็มอุทา หน.ฝ่ายอำนวยการพร้อมนักวิชาการจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561 รับชมผ่านทางระบบ TV พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)