ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-รับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ Video conference

พช.นครพนม-รับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ Video conference

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข
^^ วันนี้ (12 ก.ค.2561) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สพจ.นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนักวิชาการจังหวัดร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ Video conference

(Visited 1 times, 1 visits today)