ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุมนักวิชาการฯ/เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน ก.ค.61

พช.นครพนม-ประชุมนักวิชาการฯ/เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน ก.ค.61

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (31 ก.ค.61 ) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

^^นายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หน.กง.สารสนเทศฯ นายวิทยา เข็มอุทา หน.ฝ่ายอำนวยการฯ ประชุมนักวิชาการฯ/เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ และงานตามนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)