ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ / ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ครั้งที่ 7/2561)

พช.นครพนม-ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ / ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ครั้งที่ 7/2561)

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (1 ส.ค.61 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายสุรพล แก้วอินธิ หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หน.กง.สารสนเทศฯ และนักวิชาการจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมการคัดเลือกและจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัด (OTOP Signature) เพื่อร่วมจำหน่ายในงาน OTOP Midyear และงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

(Visited 1 times, 1 visits today)